Joining Cyan Planet

Hi guys,
I am happy to announce, that I have joined the initiative of Cyan Planet (https://www.cyanplanet.org/). Those guys are creating new international environmental conservationist organization whose goal is to do good for ocean in wider sense. They will point to the issues which vast areas of blue is facing. And they want to do it by bringing both good and bad strong personal experiences closer to the wider audience.
Founders of the team is a young couple who had themselves some life-changing experience motivating them to create this beautiful project. Since they created some material which won several international prizes (for example from film festival in Cannes). Since they brought together international community made of marine biologists, influencers and content creator all connected with ocean world.I am happy to join this at its beginning and hopefully help them to do great things. There is a long way to go with this mission.

Přátelé,
těší mě, že můžu oznámit mé spojení s Cyan Planet (https://www.cyanplanet.org/). Vytváří zde novou mezinárodní neziskovou organizaci, jejímž cílem je pomáhat s problémy, kterým čelí velké modré vody oceánu. Chtějí to dělat tak, že přiblíží tyto problémy širší veřejnosti skrz silné zážitky lidí, kteří jsou s oceánem nějak spojeni. (myslím, že lidé ze středu země, jako Češi, jsou skvělá cílovka 🙂 )
Zakladatelé je jeden mladý pár, který znám osobně. Měli při freedivování v Brazílii důležitou osobní zkušenost, které jim změnila život. Začátkem minulého roku založili tuto společnost a od té doby získali několik cen (třeba z filmového festivalu v Cannes). Od té doby přinesli k sobě skutečně mezinárodní komunitu mořských biologů, influencerů a dalších lidí, kteří jsou nějak napojení na svět oceánů.Jsem rád, že se můžu připojit takto na začátku a doufám, že společně se nám podaří dosáhnout krásnych cílů. Je tu sktečně hodně práce před námi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s